Ordensregler for publikum på SIK Arena

i forbindelse med fodboldkampe

Det er en betingelse for adgang til SIK Arena, at man – hvis det findes nødvendigt- lader sig visitere af kontrollørerne.

 

Følgende er ikke tilladt at medbringe m.m. på SIK Arena:

§  Våben af enhver art

§  Genstande, der kan benyttes som våben eller kasteskyts

§  Spraydåser med gas, ætsende eller farvende substans

§  Fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande

§  Laserpenne

§  Racistisk eller nazistisk propagandamateriale

§  Alkohol og euforiserende stoffer

§  Mad og drikkevarer

§  Forrette sin nødtørft udenfor toiletterne

§  Bevæge sig fra sektion til sektion uden tilladelse fra en kontrollør

§  Stå på stolesæder/stoleryglæn og i øvrigt at forøve hærværk

§  Dyr af enhver art

§  Opsætte plakater, uddele brochurer, løbesedler eller lignende uden forudgående tilladelse fra stadioninspektøren.

Øvrige effekter, der skønnes at kunne være farlige, vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde af kontrollørerne.

Kontrollørerne har ret til at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko grundet alkohol eller påvirkning af narko, eller om de medfører våben eller andre farlige og brandfarlige genstande. Undersøgelsen kan foretages som enten visitation, ved hjælp af tekniske hjælpemidler eller som en kombination.

Du vil blive nægtet adgang til SIK Arena, såfremt kontrollørerne vurderer, at du udgør en sikkerhedsrisiko. Billetten refunderes ikke.

 

Skive Kommune

Kultur og Fritid

Stadioninspektøren

 

Sponsorer
Næste hjemmekamp

Spar Nord Arena
   Fredag den 20. april 2018
kl. 18:00

VS

 

 

 Kampsponsor:

   
Boldsponsorer: 


Cateringpartner:

 
Kaffesponsor:

     

 

SIK menu