Indkaldelse til Generalforsamling i SIK´s Venner

Skrevet d. 19-12-2016 07:25:00

SIK’s Venner indkalder hermed til ordinær generalforsamling i den gamle kantine i klubhuset i Egeris

Mandag den 9. januar kl. 19.00

Dagsorden for generalforsamling jf. vedtægter:

1 Valg af dirigent

2 Formandens/bestyrelsens beretning

3 Fremlæggelse/godkendelse af regnskab v. kassereren

4 Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår DKK 250

5 Indkomne forslag

6 Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant

Jf. vedtægter er hele bestyrelsen på valg. Alle er villige til genvalg (Hans Kurt Jensen, Erik Laursen, Vagn Ramsdahl og Lars Vernegaard). Der er p.t. ingen suppleant.

7 Valg af revisor og revisorsuppleant

Jf. vedtægter er revisor ( Kjeld Kjeldsen) og revisorsuppleant (Peter Svendsen) på valg og begge er villige til genvalg.

8 Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag fremsendes pr. mail til hkj@tdcadsl.dk.

På bestyrelsens vegne

Hans Kurt Jensen

Formand

Er du endnu ikke blevet medlem af foreningen kan dette ske ved at kontakte formanden på tlf. 53 74 54 01 eller ovenstående mailadresse eller ved at møde op til generalforsamlingen den 9. januar.

Sponsorer
Næste hjemmekamp

Spar Nord Arena
   Lørdag den 12. maj 2018
kl. 15:30

VS

 

 

 Kampsponsor:

   
Boldsponsorer: 


Cateringpartner:

 
Kaffesponsor:

     

 

SIK menu