Generalforsamling i SIK Elite A/S

Skrevet d. 17-03-2017 10:03:02

Generalforsamling 2017
Aktionærerne i Skive Idræts Klub Elite A/S indkaldes hermed til
ordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19.00
i VIP-lokalet Spar Nord Arena.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
i henhold til det godkendte regnskab.
6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.*
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
* På generalforsamlingen fremsætter bestyrelsen et forslag til ændring
af vedtægterne.
- §3, stk. 1 ændres og får følgende ordlyd:
»Bestyrelsen er bemyndiget til inden 31-12-2019 at forhøje
B-aktiekapitalen ad en eller flere gange med op til 5 millioner
kroner. Tegningen skal ske til kurs 100.«
Der er ikke yderlige indkomne forslag.
Spisning 1 time før generalforsamlingen.
Hvis du ønsker at deltage i spisningen kl. 18.00, bedes du
tilmelde dig senest fredag den 25. marts 2017 kl. 16.00
på mail: bn@sik-elite.dk eller på telefon 2289 9189.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Skive Idræts Klub Elite A/S

Sponsorer
Næste hjemmekamp

SPAR NORD ARENA
   Søndag den 11. marts 2018
kl. 13:45

VS

 

 

 Kampsponsor:

   
Boldsponsorer: 


Cateringpartner:

 
Kaffesponsor:

     

 

SIK menu