Generalforsamling i Moderklubben

Skrevet d. 07-03-2017 08:29:40

Skive Idræts Klub

Moderklub afholder

ordinær generalforsamling

onsdag den 22. marts 2016 kl. 19.00 i klubhuset i Egeris.

Dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Regnskabet fremlægges til decharge
4. Budget fremlægges til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg revisor.
9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formand Kim Kock, Bjarkesvej 45, 7800 Skive (mail: krkock@gmail.com) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding ikke nødvendigt men af hensyn til logistikken (kaffe, the og franskbrød) må I meget gerne tilkendegive jeres forventede deltagelse senest den 17. marts via mail til:

Skive-ik@skive-ik.dk


Bestyrelsen

Sponsorer
Næste hjemmekamp

SPAR NORD ARENA
   Søndag den 11. marts 2018
kl. 13:45

VS

 

 

 Kampsponsor:

   
Boldsponsorer: 


Cateringpartner:

 
Kaffesponsor:

     

 

SIK menu