Dagsorden til generalforsamling i Moderklubben

Skrevet d. 16-03-2017 22:09:55

Skive IK generalforsamling 22. marts 2017:

Dagsorden:

Velkomst.

SIK sang.

1. Valg af dirigent.

Valg af 2 stemmetællere.
2. Formanden aflægger beretning
3. Regnskabet fremlægges til decharge
4. Budget fremlægges til orientering
5. Behandling af indkomne forslag:
a. Vedtægtsændring, antal bestyrelsesmedlemmer.
b. Vedtægtsændring, ændring af ordlyd vedr. valg af revisorer.
c. Vedtægtsændring, fjernelse af stk. 4 i §10, Elite Gaming A/S.
d. Vedtægtsændring, tegning af klubben
6. Valg af formand
På valg er Kim Kock. Kim er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Sportschef Ungdom, Lars Bjerre. Lars ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Henrik Pedersen.
Sportschef Senior, Kristian Thomsen. Kristian er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

Repræsentant til Eliten A/S, Claus Brandhof. Claus er villig til genvalg, såfremt forslag 5.a. vedtages. Bestyrelsen foreslår genvalg. Alternativt foreslås Peter Svendsen valgt.

Administrationschef. Posten har været ubesat. Bestyrelsen foreslår Bettina Blom.

Såfremt forslag 5.a. vedtages, indstiller bestyrelsen yderligere valg af følgende:

Per Bruun,
Peter Svendsen
8. Valg af revisor.
Dansk Revision Skive, Dansk Revision er villig til genvalg.Bestyrelsen foreslår genvalg.
9. Eventuelt.


Sponsorer
Næste hjemmekamp

SPAR NORD ARENA
   Søndag den 11. marts 2018
kl. 13:45

VS

 

 

 Kampsponsor:

   
Boldsponsorer: 


Cateringpartner:

 
Kaffesponsor:

     

 

SIK menu