Formandsklumme

 

 

Formandens Klumme December 2015


Efterårssæsonen er forlængst færdigspillet og vinterpausen er godt igang.
Det har været et lidt blandet efterår med gode, positive historier men desværre også præget af vores trange økonomi og deraf afledt opsigelse af vores dygtige administrative medarbejder, Bethina.


Økonomien fylder meget når vi holder bestyrelsesmøder og der har været mange udfordringer med at få enderne til at nå sammen. Og lad mig understrege, at vi IKKE betaler penge til Eliten A/S. Vi får en stor sum penge ind fra kontingent, men vores udgifter er også store når vi har så mange hold. En detaljeret oversigt kan man få til vores generalforsamling, hvor der også er mulighed for at spørge ind til konteringerne. Generalforsamlingen har vi dato fastlagt til mandag den 22. februar 2016.


Visionen med et øget, struktureret samarbejde med SIK Elite A/S har ikke været skrinlagt. En ren sammenlægning med Eliten A/S er der dog ikke tale om. Udfordringerne hertil er for store set i lyset af, at vi forholder os til Folkeoplysningsloven og Eliten A/S skal efterleve krav og love som relaterer sig til  Aktieselskaber.

Vi vil dog stadig arbejde på at vores samarbejde optimeres og at vi får størst mulig udbytte og synergi af hinandens daglige gøremål og driftsopgaver. Et fælles forretningsudvalg kunne være måden at formalisere samarbejdet på.


Med opsigelsen af Bethina står vi overfor en stor opgave med at få løst alle de mange daglige opgaver som kræves for at drive Skive IK.
Vi laver Stillingsbeskrivelser på mange af opgaverne, og håber på at vi kan finde frivillige som gerne vil støtte op om klubben og bidrage med begrænsede opgaver. Opgaver, som afgrænses i tid eller omfang - opgaver som kan løses på 1-2 timer om ugen eller opgaver, som løses på 1-2 specifikke dage om året.
Disse stillingsbeskrivelser vil inden længe blive synliggjort på vores hjemmeside og på vores facebook side.


Vi har været meget glade for Bethina og hun har gjort et stort stykke arbejde i og for klubben. Så det er selvfølgelig med vemod at vi må sige “farvel og tak”, men da vi ingen opsparing har og ingen udsigt har til at arve en guldgrube, ja så må vi skære ned på vores udgifter. Vores trænerlønninger vil vi ikke igen skrue ned på, da de bestemt ikke er noget at prale af, og dommerudgifter, bolde mv er en tvungen nødvendighed.

Vi takker Bethina tusind gange for det visionære og veludførte arbejde hun har lavet og ønsker Bethina alt mulig held og lykke fremover.


Kontingentsatserne har altid været et omdiskuteret emne. Vi har lyttet meget til kritikken, forslag som forældre og ledere har fremlagt og har på baggrund af disse ændret på kontingentet.
Vi indfører differentieret kontingent og ændrer på satser og alder for, hvornår kontingentet stiger. For de yngste årgange falder kontingentet lidt, således at man i starten betaler 300,- pr. halvår. For børnene følger satserne “holdstørrelsen”. Det skal forstås således, at på de årgange hvor man normalt spiller 3:3 betaler man 300,- , når man spiller 5:5 betaler man 500,- og når man spiller 8:8 betaler man 800,- pr. halvår.
Fra U13 pålægges der et Elitekontingent for spillerne i A-truppen. Man skal således betale mere for at træne med i A-truppen, men man får til gengæld også flere træningstimer. Elitekontingentet bliver på 200-300 pr. halvår. Elitekontingentet opkræves først senere på sæsonen, når vi ved hvem der træner med A-truppene i  de forskellige årgange.
Kontingentsatserne vil fremgå af vores hjemmeside og i Conventus.

Vi håber disse tiltag vil blive taget godt imod.


Vi har haft rigtig mange piger og drenge, mænd og kvinder i kamp og fået mange flotte resultater, sejre, tætte nederlag, sjove oplevelser og socialt samvær.

Tusind tak til alle trænere og ledere, som igen har taget en stor tørn henover sæsonen. Stor tak til Michael Svenningsen for det store arbejde med bl.a. at få træningstider og kampe til at gå op i en større enhed samt med at få løst de mange opdukkende opgaver.

Der skal også lyde en stor tak til alle jer forældre, som har hjulpet med stort og småt og bakket op om jeres børn og foreningslivet.


I ønskes alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår.


Kim Kock

 

Formand

 

 

Så er vi i gang                                                                                                                                              april 2015

Forårssæsonen er kommet i gang: turneringsstart for senior og de ældre årgange og de mindste årgange er ved at være startet op med træningen.

Som noget nyt skal kontingent betalingen nu betales via Conventus. En anderledes måde; lidt mere besværlig første gang, men noget vi regner med vil være nemmere næste gang og bestemt gøre hele administrationen omkring medlemskab og kontingentbetaling nemmere.
Conventus programmet har mange andre muligheder og vi skal i gang med at udforske disse.

Vi har sammen med Eliten fået en ny hjemmeside. Den er kommet i luften til trods for at vi ikke helt er færdige med strukturen og opsætningen af den. Men da kontingentbetaling og  Conventus skal være hægtet op på vores hjemmeside, valgte vi at starte nu med den nye hjemmeside.
Jeg håber at trænerne vil anvende hjemmesiden til at kommunikere med spillerne og forældre, således at I indenfor jeres hold kan få de nødvendige informationer rettidigt.

For bestyrelsen og administrationen er opstarten altid fyldt med mange møder og praktiske gøremål. Jeg har således ikke været ude og se så mange hold spille og træne endnu, men jeg håber der bliver flere timer til dette i de kommende måneder.

Vi kan stadig bruge frivillige til at hjælpe til nogle af vores aktiviteter, events, træning mv. Hvis I har lyst og mulighed for at hjælpe, også kun i en begrænset periode, så ring eller skriv endelig til een af os i bestyrelsen eller i administrationen.

Vi har forlænget vores kantine aftale i Egeris med Anne-Lise og jeg kan kun opfordre alle til at bruge kantinen og være med til at støtte denne, så vi også fremover vil have mulighed for at købe mad og drikke.

Vores “gamle” klubhus i den nye bygning i Egeris er blevet renoveret. Vi har fået en storskærm, spilkonsoller, en 19 personers hjørnesofa, bordfodbold, bordtennis, brætspil mv.
Det er vores håb, at spillerne, holdene og alle omkring disse vil bruge lokalet og være med til at værne om vores klubliv og samvær.

Jeg ønsker alle i Aakjær, Resen og Egeris afdelingen et rigtigt godt forår.


Med sportslige hilsner

 

Kim

FC Salling

Jeg kører mange kilometer på de jyske landveje til og fra mit arbejde i Varde. Når min bilradio af og til spiller en glad sang med rockgruppen Dúné føler jeg hjemme igen og bliver stolt over at bo på Skiveegnen, hvor mange har opnået succes ved at udfordre deres omgivelser.

Den 6. marts kunne man læse en interessant artikel i Salling Avis (Annonce Bladet for Salling Fur og Skive) om et unikt fodboldsamarbejde på tværs af klubberne i Skive kommune. Et veltilrettelangt fælles talentudviklingsarbejde skal medvirke til at de yngste talenter forbliver i deres lokale klubber, i trygge ramme, i stedet for klubskifter i en tidlig alder. De unge talenter spiller hele ugen i deres hjemmeklub bortset fra om fredagen, hvor de har fællestræning i talentudviklingstruppen FC Salling. Jeg kan varmt anbefale at man læser hele artiklen om det fremtidsorienterede og lokalt forankrede fodboldprojekt FC Salling via dette link.

Jeg vil gerne takke de lokale fodboldklubber for at udfordre deres omgivelser og modigt gå ind i dette fodboldsamarbejde, hvor resurserne i de største klubber kan gavne nogle af de mindste klubber. Det nye fodboldsamarbejde vil forhåbentligt skabe mange nye kammeratskaber mellem ledere, trænere og spillere på tværs af klubberne på Skiveegnen i årene fremover.

Rockgruppen Dúné udfordrede deres omgivelser i en ung alder og vandt blandt andet P3 prisen og Danish Music Awards. I dag bor de i Berlin og er professionelle musikere. Hvem ved måske vinder nogle af de unge fodboldspillere fra FC Salling også flotte trofæer og ender som professionelle spillere i store udenlandske klubber?

Christian Mariegaard

Formand SIK Bredde.

En stor tak til Salling Avis for at få lov til at gengive deres artikel på denne hjemmeside.

Generalforsamling 2012

Efter årets generalforsamling fik SIK's bestyrelse følgende sammensætning

- Christian Mariegaard (genvalgt som formand)

- Lars Knudsen (genvalgt som næstformand og sportschef/senior)

- Kjeld Kjeldsen (genvalgt som kasserer)

- Vagn Ramsdahl (genvalgt som repræsentant for SIK Elite A/S)

- En vakant plads til en ny sportschef/ungdom.

Per Thygesen trådte tilbage efter en kæmpeindsats som klubbens sportschef/ungdom. Jeg vil gerne udtrykke min største respekt for de fantastiske og motiverende resultater Per har opnået i SIK gennem årene, hvor han altid var engageret i utallige både konkrete og abstrakte opgaver. SIK skylder Per en stor tak for hans store indsats for ungdomsfodbolden i SIK og omkring opstarten på et seriøst talentsamarbejde i hele Skive Kommune. I dag udgør Pers ihærdige resultater store dele af det fundament SIK skal bygge sin talentudviklingen på i mange år fremover. Endnu en gang en stor tak for din indsats Per.

Generalforsamlingen vedtog, at pladsen som sportschef/ungdom står ledig fra dags dato jf. vedtægternes § 6 stk. 7. Ungdomsafdelingen vil snarest muligt søge efter en egnet kadidat i deres egne rækker.

De bedste hilsner

Christian

Formand

JULEN 2010

Julen 2010 står for døren, og det samme gør et nyt år. Jeg vil på vegne af SIK´s  bestyrelse ønske ALLE medlemmer - spillere - trænere og frivillige ledere i SIK en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
2010 har, generelt set, været et godt år, hvilket fremgår af årets foregående klummer. Der har været udfordringer og forskellige opgaver i en klub med 1100 medlemmer, sådan er det, og udfordringerne og opgaverne er løst med ET eneste mål i sigte, at gøre det bedste for vores fælles klub - SIK.

MEN uden ca. 130 frivillige ledere og trænere der dagligt, året rundt arbejder for at skabe de bedste rammer om fodbolden i Skive, havde vi ikke haft nogen klub, så endnu engang - en STOR tak til ALLE frivillige i SIK.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

På vegne af bestyrelsen
Skive IK
Per 

Efterårs klumme

Efteråret er efterhånden ved at have sit tag i fodbolden. De fleste lægger støvlerne på hylden og slutter af for udendørs sæsonen. For nogle er det startskudet til indendørs fodbold med en række nye spændende oplevelser til følge. I år skal vi dog ikke leve med fedtede baner, optrådte baner, ikke udelukkende. Kommunens nye dejlige kunstgræsbaner gør en KÆMPE forskel dette år, og vil gøre det mange år frem, så sæsonen bliver væsentligt forlænget. Her ved sæsonens slutning kan vi gøre status med en række flotte resultater til følge. Sædvanen tro har vi haft en masse puljevindere. Tillykke til jer. For lige at fremhæve enkelte hold, så er der nogle der har gjort det bedre end andre. Vores U13 årgang er en meget talentfuld årgang, hvilket også resulterede i, at 1.holdet rykkede i Mester 1 og 2. holdet i mester 2, så store og berettigede forventninger til fremtiden. Det er mange år siden klubben sidst har haft så fine placeringer. Vores to ældste ungdomshold U19 og U17 kvalificerede sig begge til mester 1. Det er en flot præstation, og vidner om, at vi altså godt kan udvikle spillere i SIK. Imidlertid kan vi dog godt have ambitionerne, men de rækker desværre ikke længere end mesterrække. Baggrunden er, at vi ikke kan opnå licens. Det har vi sagt og skrevet meget om, og man lide det eller lade være men irriterende er det. Nu tyder noget endda på, at licens reglerne bliver skærpet med endnu større krav til følge. Vi må se, hvad der sker. 

Et hold som vi også følger med spænding er vores 2. hold - i jyllandsserien. De skulle redde sig. Det bliver meget spændende og vi håber det lykkes. 
Der er kommet ny forpagter i klubhuset i Egeris. AnneLise Thielke er startet, og vi byder Anne Lise velkommen. Vi er glade for hun har taget opgaven, og vi håber I vil være med til at støtte op om kantinen når I kan.

Hilsen
Per

Formandens klumme - september 2010

Kontingent i Skive IK

Der har i de senest par uger været indrykket et læserbrev fra en træner i SIK, hvori han retter et spørgsmål til SIK om, hvad kontingent kronerne bliver brugt til.

Vi har ikke til sinds at starte en debat i avisen. Vil man I kontakt med os – bestyrelsen – så henvender man sig til os enten på mail eller mobil. Uanset hvordan og hvorledes man kigger på det, så er vi en forening. Vi betaler alle til den fælles kasse med hvad det indebærer af fordele og ulemper. Vi er meget lydhøre overfor vore medlemmer, men lydhørheden skal ske overfor de respektive koordinatorer, bestyrelsesmedlemmer mv.. Der er ikke nogle der kommer til en lukket dør.

Bestyrelsen er valgt til at varetage klubbens tarv på bedste måde. I de senere år, har vi oplevet et svigtende indtægtsgrundlag, og der er altså ikke nogle der lige står med en stor pose til os, og fylder de huller som desværre opstår. I mange år har vi været begunstiget af mange bidragydere, såvel stor som små. Den tid er forbi, hvor der findes mange som har midlerne til det. Og det blev især forstærket sidste år, da finanskrisen også ramte bredde idrætten. Samtidig har vi været i den situation, at vi har fået færre og færre frivillige til at løfte opgaven. I en klub som vores med ca. 1100 medlemmer er der IKKE nok frivillige der kan løfte den administrative byrde der er. Derfor har vi, i SIK, ansat en fuldtids administrativ medarbejder. Det er en nødvendighed – ganske enkelt. Allerede i 2006 varslede den daværende formand at det var udviklingen i klubben på sigt – de frivillige er der ikke nok af, og det kan betyde vi må ansætte en person til jobbet, med stigende kontingenter til følge. Vores kontingenter følger andre klubber af tilsvarende størrelse. Se bl.a. Viborg Søndermarken, som er en klub der størrelsesmæssigt er sammenlignelig.

Vi vil gerne understrege, at de midler og kontingentkroner der betales til Skive IK bredde klubben INTET har med eliten at gøre. Det er to separate afdelinger, så når nogle måske siger, at pengene går til 1. holdet, så er det ikke korrekt.

Baggrunden for den nuværende kontingentstigning er, at vi desværre må forvente, at det endnu engang ser ud til, at vores forventede indtægtsgrundlag bliver mindre en først budgetteret. Bestyrelsen ønsker at skabe sig et økonomisk råderum som sikrer vi har noget at gøre godt med. Sidste år havde vi et underskud på kr. 116.000,- - det holder vi ikke til i længden, så derfor er livremmen spændt ind, og indtægtsgrundlaget forbedret via de tiltag vi nu har gennemført. Vi skal ikke lave en stor formue, men vi skal have et fornuftigt økonomisk fundament der gør at vi kan opretholde de forskellige aktiviteter vi kender til for nuværende.

Jeg håber, at jeg med ovenstående klumme har redegjort for bestyrelsens holdning og syn på klubbens økonomiske situation. Er der spørgsmål så kontakt mig blot, eller en af de andre i bestyrelsen

Ny sæson

En ny sæson står for døren. Efter et veloverstået Vildbjerg Cup, er  holdene klar til at tørne ud og forsvare de blå/gule SIK farver overalt i regionen.

Igen var Vildbjerg Cup et af årets højdepunkter. Har man først deltaget i det, så er man for altid vaccineret med en Vildbjerg vaccine som gør, at man gerne kører ned bare for at opleve stemningen. Flere Skive folk var dernede, bare for at opleve stemningen og se SIK spille, selvom det er mange år siden de selv har haft børn eller spillet. I år havde SIK deltaget 25 år i træk og fik en meget, meget stor pokal som nu pryder klubhuset.To var også med den gang, og det var Poul Dalsgaard og Mikael Svenningsen.  
Inden længe, nærmere betegnet d. 17. september, sker der noget rigtig rigtig stort. Vores 2 nye kunststofbaner bliver indviet. Kl 1500 den 17. september bliver snoren klippet, og en ny æra kan starte i SIK. 

Kom ud i Egeris d. 17. september og deltag i indvielsen

Uanset hvor i klubben du/I spiller så rigtig god sæson.

Hilsen
Per

Sommer klumme

I øjeblikket er det ikke nemt at få SIK armene ned, ihvertfald ikke når vi ser på de mange positive ting der sker i breddeafdelingen. Ugen bød på underskrivelse af en ny sponsoraftale, og fredag formiddag modtog vi et fint brev fra A.P.Møller fonden, hvori de tilsmiler vores kunststofbane projekt med kr. 100.000,- så en STOR tak til fonden og deres bestyrelse.
Armene kommer dog lidt tættere på kroppen når man kigger på vores flagskib - 1 divisionsholdet. Lad os krydse fingre for, at de nu rammer det forventede niveau så vi fortsat er 1. divisionhold, sidste rundes resultater magede sig i hvertfald sådan at vi bør kunne vise at vi løfter i flok. ALT er på plads til det - vi har netop fået en ny hovedsponsor - vi får nye kunststofbaner der er klar pr. september 2010, så vi er på vej.  

Klubbens store cykelløb afholdes d. 17 juni. Jeg har et håb og en tro på, rigtig rigtig mange vil deltage denne aften. Det er dels en god og sjov aften for deltagerne, men også en nødvendighed for at skaffe penge til klubkassen. Samme uge - lørdag d. 19. juni, afholder vi vores årlige sommerfest. Det er endnu småt med tilmeldinger, men meld jer nu til, så vi kan få en tilbagevendende aktivitet år efter år.

Næste store SIK aktivitet er årets Vildbjerg Cup. Her mødes vi som altid uge 31 til en masse sjove aktiviteter i Vildbjerg.

God sommer

Hilsen
Per

Jubel dag for fodbolden i Skive

Datoen d. 27. april 2010 vil være svær at komme udenom, når man historisk set skal se på beslutninger der fik betydning for fodbolden i SIK, og ikke mindst fodbolden i hele Skive Kommune.
Denne dag blev det endeligt og nagelfast besluttet at sætte arbejdet med etablaring af kunstgræsbaner igang i Egeris. Derudover fik SIK Elite også accept på en udvidelse af tilskuerfacilitetterne på Skive Stadion. I vores slogan skriver vi Skive er på vej. Det er vi for alvor nu, med udsigterne til disse nye fysiske forhold. Det er svært at få armene ned, men det kommer de, for der er fortsat et stort arbejde der kræver at ærmerne bliver smøget op. Set med SIK briller, så skal vi nu til at have gang i en mere struktureret talentudvikling i klubben. Det har været målet længe. Der har bare ikke været fornøden fokus og ressourcer hertil. Det får EKSTREM fokus og prioritering fremadrettet. Vores nuværende talentchef Lars Knudsen har selv været systemet igennem, og han vil i den kommende have ansvaret herfor, men vi håber på, på overskuelig sigt, at få en udefrakommende ind i klubben, for vi trænger også til nogle der kommer med nye vinkler og ser på klubben med helt friske briller. Det siger jeg ikke for at forklejne de personer som har været i klubben i mange år - de har gjort, og gør et kæmpe stykke arbejde måned efter måned, men en hvilken som helst organisation, frivillig eller ej, trænger til nye "koste" i ny og næ. 
En anden fare for den frivillige forening er, at der for få der byder sig ind for at give en hånd med i arbejdet. Jeg har sagt det før, og vil gøre det igen og igen, for det er idrættens værste fjende. Jeg har et håb om, at vi med disse nye tiltag vil blive mere attraktiv som klub, og det vil medføre at flere vil give en hånd med - der er jo ikke noget ved at have nogle flotte rammer, hvis vi ikke har trænere til at træne de mange unge drenge og piger der ønsker at spille fodbold!

Tak til Skive kommunes politikere for en rigtig, rigtig god beslutning.

Skive IK- er på vej - for alvor.

Hilsen
Per

April måned

Så kom foråret for alvor til Skive. Efter en lang, lang vinter med et tyk dække af sne, fik vi nu for alvor et rigtig rigtig stort ønske opfyldt.
Tirsdag d. 6. april var der licitation på vores 2 kunststofbaner. Om ikke andet, så har finanskrisen været godt for vore planer. Det var med bange anelser vi gik til mødet - tænk sig nu, at der ikke var råd til det vi gerne ville, og så brændende ønskede os - men det var der. Nu skal alle formalia på plads, og så forventer vi at de første øvelser omkring etablering kan ske i løbet af maj måned.

Der er en person som jeg gerne vil fremhæve i den her forbindelse, og det er Torben Jensen. Torben har været klubbens repæsentant, sammen med Lars Stilling, i arbejdsgruppen. Torben har arbejdet virkeligt hårdt med at nå målstregen, så det er høj grad Torbens fortjeneste vi står hvor vi gør i dag. Men vinderen(ne) i det her er alle kommunens fodboldspillere, og det  betyder så meget, ikke kun for SIK som klub, men for vores identitet, at vi nu også får kunstbaner. Det betyder vi nu for alvor kan sætte gang i vore planer for fremtiden.

Skive IK er på vej - FOR ALVOR.

Februar 2010

I sidste klumme skrev jeg omkring vores kommende ibrugtagning af vores længe ventede kunststofbaner. Som alle ved, så har disse kunststofbaner været genstand for en del avisartikler de seneste par dage.
Jeg vil gerne her sige, at vi ikke er et sekund i tvivl om, at vi nok skal få løst denne opgave til glæde for alle børn og unge der spiller fodbold i SIK og Skive kommune. Vi har mødt en politisk velvilje igennem hele forløbet, hvilket også afspejles i dagspressen. ALLE er meget opmærksomme på, at HELE Skive Kommune har et behov for disse baner. Der er dog fortsat nogle ting som skal falde på plads eftersom DBU ikke længere støtter op omkring etablering af kunststofbaner. Vi er i den heldige situation, at rigtig mange leverandører byder ind på opgaven, og når der er konkurrence omkring det, så har det som bekendt også en indflydelse på prisen. Det afsatte beløb fra politisk hold røres der ikke ved, så det er meget glædeligt.  
Vi er fortsat meget positive i bestyrelsen, og vi ser med stor fortrøstning frem til, at tage det første spadestik pr. april måned i år.

Hilsen
Per

Julen 2009

Julen står for døren. Inden vi får set os om, er vi også inde i et nyt år. Et nyt år som byder på en masse nyt og spændende for alle i SIK.
I løbet af året 2010 er vi klar til at tage vores længe, længe ventede kunststofbaner i brug.
Året 2009 har, som de øvrige år, været præget af mange forskellige opgaver og arrangementer. Det er en foranderlig tid vi befinder os i, det gør sig også gældende for fodboldsporten i Danmark. Fokus er på licensklubberne, og her er vi ikke i blandt desværre. Men vi har et mål om at komme det, og med ALLE de unge mennesker vi har der spiller fodbold i SIK er det ikke umuligt vi kommer det indenfor overskuelig fremtid. Men økonomi er en vigtig forudsætning, og det har vi besluttet, at vi først skal kunne påvise økonomien til at varetage denne opgave optimalt. Det håber vi snart at kunne.

Som sagt så er der et nyt spændende år forude, og vi står foran en masse nye udfordringer som jeg har et håb om, at ALLE i foreningen vil bakke op om.

Skive IK er på vej

GLÆDELIG JUL
OG
GODT NYTÅR

HILSEN
Per

Slut på efterårssæsonen.

Så kom vi til vejs ende i årets fodboldsæson. For første gang med en vending af turnering, hvor vi i dag slutter sæsonen pr. sommeren 2010, modsat tidligere hvor sæsonen sluttede med kalenderåret. Det har været en succes, og alle ser frem til den kommende sæson.

Planlægningen af året er allerede begyndt. Jeg skriver det hver gang, og vil heller ikke undlade det endnu engang - er der nogle der ønsker at give en hånd med ved arbejdet i klubben, så tager vi MEGET gerne imod det. Kontakt vores administrative leder Lars Stilling, han vil kunne give dig information om hvor vi har brug for netop din arbejdskraft. Husk SIK er en forening, og vi er ALLE SIK.

Året har også været præget af mange meget fremadrettede aktiviteter. Politikerne i Skive Kommune har indfriet et stort, stort ønske for os - nemlig nye kunststofbaner som vi kan tage i brug allerede fra næste år, derudover har vi også udsigt til nye fysiske rammer i Egeris pr. 2011, og det er bestemt ikke luksus forhold vi har pt. og det samme gør sig gældende i både Resen og Åkjær, hvor der desværre ikke for nuværende er planer om renovering, af de meget nedslidte rammer.

Et andet område som vi har stor fokus på, er udvikling af klubbens egne talenter. Talenter har vi heldigvis mange af, men vi har som klub ikke formået at sikre det optimale rammer for dem. Økonomi er en ikke uvæsentlig faktor heri, og vi arbejder meget hårdt på, at få implementeret netop de tanker og planer som en gruppe af frivillige ledere udarbejdede sidste år i november. Vi må se, vi håber vi snart kan komme videre i processen, som primært vil sætte fokus på de mange dygtige spiller i årgang 97, 98, 99, og 2000 til en begyndelse. De øvrige årgange er allerede igang i et igangsat forløb.

Vi er en stor klub, og der er mange hensyn at tage, og det forsøger vi så godt som muligt, at gøre overfor alle. Det kan af og til være svært, og vi ved godt, at nogle beslutninger kan få konsekvenser for andre, både hold og spillere, men vi gør alt for at minimere det, og utilsigtede ting vil vi gerne gøres opmærksomme på.

Men vi går et spændende år i møde, som vil betyde store ændringer i Skive IK - Skive IK er på vej  

Hilsen
Per  

Formandens klumme august 2009

 • ET STORT TILLYKKE TIL ALLE

  Så er årets Vildbjerg Cup slut, og endnu engang, kunne man næsten fristes til at sige, blev Skive IK årets bedste klub. Et stort tillykke til ALLE for dette resultat.

  Vildbjerg er også tid for socialt samvær, og med ca. 70 enheder på campingpladsen var der lagt op til det. Der er mange forventninger til netop denne del af Vildbjerg Cup.
  Efter afslutningen har der selvfølgelig været forskellige ytringer omkring netop denne del af det. Jeg vil gerne her slå fast, hvad klubbens rolle og holdning er til netop camping delen.

  Klubben melder de antal enheder til, som der er kommet tilmelding på.
 • Der er IKKE tale om en campingplads med camping facilitetter.
 • Det er de enkelt forældre/hold som indkvarterer sig hvor de finder plads.

Klubben går ikke ind og fordeler pladsen mellem hvem der nu vil placere sig hvor - den kan eller vil vi ikke.

Forældre/holdets oplevelse står og falder med den forældre opbakning der må være omkring holdet. Er opbakningen til holdet stort, så er oplevelsen og opholdet også sjovest, ligesom alt andet man deltager i.

Kort sagt, så koordinerer klubben i f.t. Vildbjerg Cup. Rammerne udfylder forældrene selv - anderledes kan det ikke være - husk vi er en forening hvor det er medlemmerne der tegner foretagenet. Vi er ALLE SIK´ere, og har ALLE et ansvar for det fulde udbytte. Det er ikke dem fra Egeris - dem fra Åkjær eller Resen - men os ALLE - for vi er SIK.

Den 20 juni holdt vi en stor fest. Her var et af formålene, at vi skulle knytte klubben tættere sammen, så vi fik en større fællesskabsfølelse. ikke så mange deltog som vi gerne ville. Det håber vi der gør næste år. De sociale relationer skaber man ikke ved, at vi lige mødes 4 dage  til Vildbjerg Cup. Vi er en stor klub med ca. 1100 medlemmer vi kommer ikke til at kende alle i klubben, men vi kan alle være med til at skabe rammerne, ved at møde op og deltage når der kaldes ind til generalforsamling og arrangementer i øvrigt. Er der forældre som gerne vil påtage sig opgaver til næste års Vildbjerg Cup, så kontakt klubbens administrative leder.

Opstarten på den nye sæson er lige for. Alle glæder sig, og i den kommende uge vil træningsbanerne summe af liv og glade dage.

Med ønsket om en god sæson start.

Hilsen

Per

Sommerklumme 2009Først vil jeg gerne ønske alle en rigtig god og solrig sommer. Vi kan nu se frem til et af årets højdepunkter - deltagelse i årets Vildbjerg Cup.

Den første sæson, efterår/forår  er netop afsluttet, og det blev en rigtig fin sæson. For første gang i klubbens historie har vi et hold rangeret i både 1. division og i danmarksserien. Kanon flot.

Tingene sker hurtigt i dansk fodbold for tiden. Forandringerne kommer fra alle sider, og det kræver sit at være på forkant hele tiden, og endnu mere når man har en organisation primært baseret på frivillige kræfter. 

I SIK vil vi gerne være med der hvor det er sjovt at være. I efteråret 2008 havde vi en projektgruppe som skulle se på klubbens fremtidige struktur. Vi ønsker ALLE, at vi i løbet af det nye år, får DBU licens, så vore bedste hold kan være med i toppen af dansk fodbold. Dette arbejde resulterede i en række nye ideer og tiltag. En betingelse for, at en implementering er mulig er, at økonomien er på plads. Det havde vi håbet den var pr. 1.-8-2009, så vi kunne få ansat en talentchef til vores talentskole. Vi er imidlertid så konservative i vores måde at lede klubben på, at vi IKKE sætter et sådant projekt igang inden den fornødne økonomi er til stede, og det har den ikke været indtil nu, men vi håber vi får en løsning på det, først i det nye år.

Talentudvikling
Vi er vidende om, at mange af vore dygtige ungdomsspillere pt. bliver kontaktet af klubber der ser potentiale i dem. Det er vi stolte af, og ser det som en blåstempling af det grundlæggende arbejde klubben laver.

Vi kan ikke bestemme hvor den enkelte skal spille, men vi kan gøre opmærksom på, at vi i klubben ikke har et struktureret talentarbejde med andre klubber. Vi skal imidlertid selv være bedre til dette arbejde, og det er vi bevidste om. 

Derfor sætter vi pr. august 2009 følgende aktiviteter i gang: 

Pressemeddelelsen er udsendt uge 26/2009.
 
 • Efter ferien sætter Skive IK ekstra fokus på udvikling af egne talenter. Betydning af et struktureret og velorganiseret talentsudviklingsarbejde er meget afgørende for klubbens fremtidige succes.

  Med 1. holdstræner Michael Hansen i spidsen, vil gruppen af talenter i klubben blive udvidet fra kun at omfatte U21 til også at omfatte de bedste U15, U17, og U 19 og spillere i klubben.

  Udover Michael Hansen vil klubbens øvrige dygtige trænere også indgå i arbejdet.

  Med dette nye tiltag har SIK taget endnu et skridt i en fremtidig udvikling af egne talenter til klubbens hold. Med en af danmarks største ungdomsafdelinger er potentialet enormt.

 • Vi har derudover nedsat et talentråd, bestående af 1. holdstrænerne fra U14, U15, U17 og U19. De mødes pr. uge 32, for at drøfte klubbens fremtidige talentarbejde, INDENFOR de rammer vi kender pt. Det er fortsat målet vi skal have en fuldtidsansat leder til vores talentskole pr. 2010.

 • Jeg har et håb om, at man vil overveje fordele og ulemper nøje ved et klubskifte, og jeg håber og tror på, at den klubånd der hersker i SIK, den basis man har fået med sig, vil blive brugt i Skive fortsat. Skive er på vej - for det er vi, men indenfor rammerne af det vi pt. formår, med den organisation vi har af hundrede frivillige trænere ledere og trænere der gør ALT for at skabe de bedste rammer omkring fodbolden. Bak op om SIK.  

 • God sommer til alle i SKIVE IK.

Formandens klumme maj 2009


 
Solen står højere og højere på himlen, og den første turnering med start efterår 2008 - slut sommer 2009 er nu småt halvvejs. Jeg håber, at mange vil være med til at fejre denne afslutning på behørig vis ved et stort arrangement på banerne i Egeris. Se nærmere på denne hjemmeside.

Projekt for 2009

Jeg er blevet spurgt en del til, hvor langt vi er kommet med vores projektgruppe arbejde som vi påbegyndte i efteråret 2008. Arbejdet mundede ud i, at vi skulle kigge på den fremtidige struktur i klubben. Som det måske er bekendt, så fik bestyrelsen accept på, at gå igang med at "forhandle" en overtagelse af de to elite ungdomshold. Der er vi nu, og disse møder foregår i løbet af den kommende tid.

Økonomi.

Økonomi er en vigtig bestanddel af alt. Det ville være så rart og bekvemt, hvis vi bare skulle tale fodbold hver gang vi mødtes. Det skal vi desværre ikke. Økonomi spiller en stadig større rolle, og evnen til at få god økonomi kræver at ALLE tænker i de baner, hvor kan vi finde alternative muligheder. Tiden er ikke med os i øjeblikket, og jeg vil bede ALLE forældre og øvrige om at bakke op om de aktiviteter der gennemføres i klubben for at rejse flere penge til et formål - at skabe de bedste rammer for alle de unge mennesker som dyrker fodbold i Skive IK.

Hilsen
Per

Formandens klumme Marts 2009

Så er der kun et par dage inden vi for alvor går ind i den lyse tid. Nogle kalder det årets skønneste tid, hvilket man vel ikke kan anfægte noget imod. Som fodboldspiller er det også en skøn tid, for nu skal vinterens sure træningstimer og læring omsættes til fodbold banerne i det ganske land.
Sådan overordnet set, så er situationen i SIK også meget gunstig forstået derhen, at det tyder på, at vi langt om længe kommer igang med at se på vores længe ønskede baner. Vi sendte i efteråret tre forslag vi SIS til Skive Kommune. Et af disse projekter bliver nu så småt undersøgt og vurderet af en nedsat arbejdsgruppe på Skive Kommune. Det bliver spændende at følge. Tankerne og ideerne omkring nyt baneanlæg og klubhus kan ses andet steds her på siden.

Jeg vil ønske alle en rigtig god sæsonstart. Derudover vil jeg minde om vores store arrangement d. 20. juni. Der kommer også snart mere her på siden.

Formandens klumme februar 2009Vinterferien er lige overstået, nu varer det ikke længe inden det for alvor går løs på grønsværen. Nogle er allerede godt igang med forberedelserne til årets turnering. En turnering som forhåbentligt vil komme til at gå godt for de forskellige hold i SIK.

På vores nyligt overståede generalforsamling blev der vist en række nye aktiviteter i vores klub. En hel del af året vil gå med at implementere disse.

Jeg vil gerne gøre ALLE opmærksomme på, at vi som en markering af sæsonens afslutning vil holde en stor festdag i Egeris. Startende med fodbold for de mindste sluttende med en stor fest for forældre og andre interesserede. DATOEN er d. 20.-6-2009 så sæt allerede nu X i kalenderen.

Hilsen
Per

Formandens klumme - december 2008

Skive IK har netop iværksat et meget vigtigt projekt arbejde. Vi er gået i gang med at kigge på strukturen i klubben, og sikre at vi er klar til de nye strømninger og tendenser der er i fremtidens fodboldklubber.

Vi har udsendt nedenstående pressemeddelelse:

Skive Idrætsklub ønsker at arbejde for en fortsat udvikling af hele klubben til støtte og gavn for alle i og omkring klubben.

Skive IK har i weekenden 8. og 9. november 2008 gennemført et udviklingsseminar med deltagelse af personer fra såvel bestyrelser, trænere og frivillige ledere med formål at

 • integrere Dansk Boldspil Unions holdninger og træningsprincipper i Skive IK’s organisation og politikker.
 • udvikle hjælpeværktøjer til alle trænere og ledere i Skive IK.
 • udbygge mulighederne for at gennemføre målrettet og struktureret udvikling af alle spillere i Skive IK.
 • skabe grundlag for en bedre udvikling af egne spillere til klubbens divisionshold.

Arbejdet fortsættes i løbet af vinteren med henblik på formel godkendelse t på Skive IK generalforsamling i februar 2009 og implementering fra august 2009.

I løbet af foråret gennemføres der en række informationsmøder for alle klubbens trænere, ledere, spillere og forældre.

DBU’s Aldersrelateret Træning for børn og unge:

 • Aldersrelateret træning er baseret på DBU’s holdninger og handlinger.
 • Aldersrelateret Træning er forsvarlig og målrettet træning af børn og unge.
 • Aldersrelateret træning sigter på at udvikle alle børn og unge.

Aldersrelateret træning er DBU’s bud på hvordan vi kan gøre det endnu bedre for børn og unge at spille fodbold i Danmark.

Hvad kommer det til at indebære

For det første er der en gruppe af personer som har valgt at deltage i dette, for klubben, meget vigtige arbejde. For det andet betyder det, at ALLE i og omkring klubben vil blive orienteret løbende omkring processen. Der vil ligeledes blive gennemført en del fælles møder i løbet af året, hvor vi vil sætte fokus på betydningen af de nye tiltag.

ALLE er meget velkomne til at kontakte såvel undertegnede som andre i klubbens ledelse omkring den nye struktur.

Hilsen

Per

Formandens klumme – november 2008

Efteråret er så småt ved at ændre naturen, årets første vintermåned er lige for, så det får selvfølgelig også indflydelse på fodboldbanernes beskaffenhed. Sæsonen er også slut for en meget, meget stor del af spillerne i Skive IK. Det er første sæson hvor vi IKKE afslutter turneringen. Det afslutter vi i stedet for til sommer 2009. Vi arbejder meget på, at vi i klubben vil arrangere en stor afslutningsfest på træningsanlægget i Egeris. Vi må se hvordan det lader sig gøre i 2009.

Men der er nogle for hvem sæsonen ikke er slut, og det er vores seniorspillere. Vores hold i jyllandsserien er pt. på en anden plads, og dermed ligger de til oprykning til danmarksserien. De spiller sidste hjemmekamp på lørdag d. 25.-10-2008 kl. 1500 mod Aars, så kom ud og heppe på dem.

DBU Licens

Sidst på foråret fik vi en noget kedelig meddelelse i klubben. Vi var ikke kommet i betragtning til at være en af de nye licensklubber i DBU. I store træk går det på, at vi som klub for mulighed for at styrke talentarbejdet i klubben, og at vi får mulighed for, at vore hold kan spille med i de absolut bedste rækker i Danmark. Baggrunden for Nej´et er reel nok. Vi har ganske enkelt ikke skabt de optimale rammer for talentarbejdet i klubben. Det kan der være mange forklaringer på, men hvor om alting er, så har vi i klubben besluttet, at vi går efter at få denne licens. Det kræver imidlertid hårdt arbejde, på alle fronter. Der er heldigvis en masse mennesker som har en stor kærlighed til klubben og har tilbudt deres arbejde. I weekenden d. 8.-9. november afholdes der et udviklingsseminar på Skive Kaserne, hvor vi tager hul på arbejdet med at sikre Skive IK fortsat hører til blandt landets bedste klubber. Mange ting skal ske, og et af de store springende punkter er som i alt muligt andet – ØKONOMI. Vi har intentionerne, visionerne og ønskerne. Nu må vi håbe de kan føres ud i livet.

Nyt træningsanlæg

Et stort ønske har længe været nye rammer i Egeris. Noget tyder på, at det er lidt tættere på end tidligere. Kommunens KEFT udvalg har i hvert fald indstillet det i årets budgetforslag, så vi håber vi fremover kan skabe bedre rammer for ALLE små 1100 medlemmer i klubben. Modsat så må vi ganske enkelt til at lave optagelse efter først til mølle princippet, og det har vi IKKE nogen interesse i overhovedet.

Med sportslig hilsen

Skive IK

Per Kristensen

formand

Sponsorer
Næste hjemmekamp

SPAR NORD ARENA
   Søndag den 26. marts 2017
kl. 13.45

VS

 

 

 Kampsponsor:

   
Boldsponsorer: 


Cateringpartner:

 
Kaffesponsor:

     

 

SIK menu