SIK Business Support

 

BAGGRUND FOR KLUBBEN

Ideen er at skabe et netværkssamarbejde, og udvikle et B2B-koncept, dels gennem arrangementer og gennem daglig kontakt, samt bringe et sportsligt element ind i klubben ved, at støtte professionel fodbold/udvikling af talenter i Skive Idræts Klub og Skive idræts Klub Elite A/S

 

SKAL MAN I FORVEJEN VÆRE SPONSOR I SIK FOR AT VÆRE MEDLEM AF KLUBBEN?

Nej, men man bør overveje at tegne et sponsorat, som vil understøtte driften af SIK, hvor SIK Business Support ønsker at understøtte fremadrettede projekter.

 

HEVEM KAN VÆRE MEDLEM AF GRUPPEN?

Alle der kan forbinde sig med klubbens vedtægt, herunder foreningens formål: 

§ 2: Foreningens formål er

- at udvikle netværkssamarbejde imellem foreningens medlemmer.

- at virksomhederne udvikler et B2B-koncept dels gennem arrangementer, dels igennem daglig kontakt

- via foreningens aktiviteter at støtte professionel fodbold, og udvikling af talenter i Skive Idræts Klub og Skive idræts Klub Elite A/S

Foreningens formål søges opnået ved afvikling af mødeaktiviteter, hvor medlemmerne kan udveksle erhvervserfaring og knowhow til fremme af deres virksomheders aktivitet og omsætning via foredrag og anden informativ virksomhed, ligesom foreningens netværk med sin viden og erfaring bistå Skive Idræts Klub og Skive Idrætsklub Elite A/S med råd og vejledning og sponsoraktivitet m.v.

 

ÅRLIGT KONTINGENT

Kontingentet er pt. 15.000 kr. og dækker perioden 1. juli – 30. juni

Kontingentet opkræves i perioden juni –august

ANTAL MØDER

Der afholdes fire møder pr. år.

Møderne afholdes i følgende måneder: februar, maj, august og november.

Møderne afholdes en torsdag i førnævnte måneder, datoer og mødested fastlægges for et år ad gangen.

AFHOLDELSE AF KLUBMØDERNE

Møderne søges afhold blandt klubbens medlemmer med henblik på, at opbygge et netværk med stor viden om de enkelte virksomheder

Arrangementer i klubben, herunder fortæring og aktivitetsomkostninger, faktureres til, og betales af klubben. Dog vil der i visse tilfælde være hel eller delvis egenbetaling.

Dagsorden for klubmøderne:

Dagsorden for møderne vil afspejle vedtægterne, hvor der blandt andet vil være et fagligt, socialt og sportsligt indhold.

 

KLUBBENS BESTYRELSE

Formand: Martin Finderup - mf@kajovemadsen.dk

Kasserer: Jens Kristian Mogensen - jmk@sparnord.dk

Bestyrelsesmedlem: Anders Thomsen - at@a-sport.dk

Bestyrelsesmedlem: Ricco Veile - ricco.veile@allnrg.com

Sekretær: Niels Mose Thorsted - niels@nielsthorsted.dk

 

HVORDAN BLIVER MAN MEDLEM AF SIK BUSINESS SUPPORT

Ønsker du at blive medlem af SIK Business Support, sender du blot en mail til et af klubbens bestyrelsesmedlemmer på listen herover.

 

SIK BUSINESS SUPPORT HAR STØTTET

Tilskud til arrangement for frivillige og træner fra Skive Idræts Klub til middag i loungen i forbindelse med U16 landskampen Danmark – Ungarn – kr. 50.000,00

Tilskud til Skive Idræts Klub arrangement i FC Sallings arbejde med ungdomsfodbold for pige og drenge i aldersgrupperne U14 til U19 – kr. 150.000,00

Tilskud til aktivitetsfremmende foranstaltninger til SIK Fanklub Skive Sharks – kr. 10.000,00

 

Download dokumentet med Business Support her

Sponsorer
Næste hjemmekamp

Spar Nord Arena
   Fredag den 20. april 2018
kl. 18:00

VS

 

 

 Kampsponsor:

   
Boldsponsorer: 


Cateringpartner:

 
Kaffesponsor:

     

 

SIK menu